PhDr. Veronika Pinkasová

terapeutka a lektorka

KVALIFIKACE

 • 2010 - 2015 Psychoterapeutický výcvik v biosyntéze, Český institut biosyntézy
 • 2008 - 2010 Komplexní krizová intervence, Remedium
 • 2007 - 2008 Trauma I. a II.,  Remedium
 • 2000 - 2001 PCA - Rogersovská psychoterapie, Nadace Linky bezpečí
 • 1999 Telefonická krizová intervence, , Nadace Linky bezpečí
 • 2001 - 2007 Sociální politika a sociální práce - UHK/FFUK
 • 2001 - dosud další workshopy vztahující se zejm. k somatické psychoterapii, kontinuální sebezkušenostní rozvoj, práce pod individuální i skupinovou supervizí

ODBORNÁ PRAXE

 • 2020 - dosud Terapie Vážka  - terapeutická praxe
 • 2010 - dosud Remedium  o.p.s. - lektor programů krizové intervence
 • 2011 - 2020 Pod křídly – terapeutická praxe
 • 2009 - 2013 Vyšší Hrádek, p.s.s.  - externí konzultace a vzdělávání pro zaměstnance
 • 2007 - 2013 Coaching Systems s.r.o.  -  externí lektor
 • 2007 - 2012 Psychiatrická klinika  1.LFUK - Centrum adiktologie, odborný    asistent
 • 2006 - 2012 Jahoda o.s. - vedení výcvikových kurzů pro dobrovolníky, poradce týmu
 • 2004 - 2009    Vertigo sports s.r.o. - externí lektor
 • 2003 - 2011    Denní stacionář o.s. Sananim - sociální pracovník, terapeut
 • 1999 - 2001    Linka bezpečí -  Sdružení Linky bezpečí a Nadace Naše dítě –telefonický konzultant
 • 1997 - 2002    Jedličkův ústav a školy hl. m. Prahy - vedoucí týmu, vychovatel domova ZŠ, asistent

Členství v organizacích

 • ČIB Český institut biosyntézy z.ú,