PSYCHOTERAPIE TRAUMATU

Soubor seminářů zaměřených na psychoterapii následků traumatu.

 • Vzdělávací program je určen psychoterapeutům s dlouhodobým výcvikem, případně frekventantům v jeho závěrečné fázi.
 • Je rozdělen do čtyř souvisejících setkání, v nichž projdeme téma traumatizace komplexně od teoretických východisek až po konkrétní praktická doporučení a postupy.
 • Na principy psychoterapie traumatu nahlížíme integrativně, s důrazem na propojení do neurobiologie, psychosomatiky a práce s tělem.
I. Úvod do teorie traumatu
 • Vymezení základních pojmů a teoretického rámce. 
 • Seznámení s mechanismem vzniku situační i vývojové traumatizace.
 • Přiblížení možných přístupů k problematice práce s traumatem v psychoterapii.

/2 dny, celkem 16 hodin/

Absolvování tohoto prvního bloku (I. Úvod do teorie traumatu) je podmínkou pro účast na následujících seminářích (II. Situační trauma, III. Vývojové trauma a IV. Integrace a supervize).

II. Situační trauma

 • Popis dopadů na člověka v kontextu jeho prožívání a kapacit na úrovni kognitivní, emoční i tělové. 
 • Vytyčení principů léčby. 
 • Stanovení doporučených možností terapie a jejich praktický nácvik. 
 • Zkoumání pozice terapeuta v poli situačního traumatu, včetně skrytých nároků. 

/2 dny, celkem 16 hodin/

III. Vývojové trauma

 • Zkoumání dopadů na člověka v kontextu jeho prožívání a kapacit na úrovni kognitivní, emoční i tělové. 
 • Vytyčení principů léčby. 
 • Stanovení doporučených možností terapie a jejich praktický nácvik. 
 • Zkoumání pozice terapeuta v poli vývojového traumatu, včetně skrytých nároků.

/2 dny, celkem 16 hodin/

IV. Integrace a supervize

 • Integrace nabytých vědomostí a dovedností.  
 • Supervize kazuistik účastníků.

/1 den, celkem 8 hodin/


Teoretické bloky se prostřídají s praktickými nácviky a prostorem pro zkoumání konkrétních případů a otázek.


Pro účast na semináři II. Situační trauma, III. Vývojové trauma a IV. Integrace a supervize je nutné se zúčastnit prvního semináře I. Úvod do teorie traumatu.


Je možné absolvovat úvodní setkání pouze samostatně, popřípadě v kombinaci s některým dalším dle vlastních preferencí.

Termíny setkání

IV. Integrace a supervize 14. 6. 2022

>

I. Úvod do psychoterapie traumatu 25. 10. a 26.10. 2022 

I. Úvod do psychoterapie traumatu 15. 11. a 16.11. 2022

II. Situační trauma 13. 12. a 14. 12. 2022

III. Vývojové trauma 24. 1. a 25. 1. 2023

IV. Integrace a supervize 21. 2. 2023

Skupina: do 26 účastníků

Lektoři: Mgr. Petr Odstrčil a PhDr. Veronika Pinkasová

Místo konání: Modrý klíč, Smolkova 567, Praha 12


Čas: 9:00 - 17:00

S organizací nám pomáhá: Kateřina Šafránková

Cena:
I. Úvod 3800 Kč 
II. Situační trauma 3800 Kč
III. Vývojové trauma 3800 Kč 
IV. Integrace a supervize 1900 Kč


Uzávěrka přihlášek na úvodní setkání: 
Přihlášení se stává závazným v okamžiku připsání platby na účet.

Storno podmínky

Pokud  zrušíte svoji účast více jak dva týdny před konáním akce, storno poplatek neúčtujeme.
Od dvou týdnů před konáním akce činí storno poplatek 50% z celkové ceny.
Storno poplatek neúčtujeme v případě, že účastník za sebe najde náhradu.
Děkujeme za pochopení.

Přihláška na seminář

Psychoterapie traumatu